เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 5 EP. เวลารวม 25 นาที

  • EP-01 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพลิเคชั่น Prism Live

  • EP-02 ตั้งค่ากล้องและปรับแสง - สี

  • EP-03 ใส่ข้อความ

  • EP-04 ใส่รูปภาพและเพลง

  • EP-05 ตั้งค่าช่องทางการไลฟ์สด