เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 3 EP. เวลารวม 19 นาที

  • EP-01 จัดไฟถ่ายอาหารแบบที่ 1 ใช้ได้กับทุกเมนูอาหาร

  • EP-02 จัดแสงถ่ายสินค้าด้วยไฟบ้านและแสงธรรมชาติ

  • EP-03 จัดไฟถ่ายอาหารแบบที่ 2 โดยใช้ไฟ 2 ดวง