เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 16 EP. เวลารวม 1 ชั่วโมง 7 นาที

 • EP-01 ขนาดและสัดส่วนของวีดีโอ

 • EP-02 วิธีการถ่ายวีดีโอ

 • EP-03 การวางตำแหน่งภาพและมุมกล้อง

 • EP-04 วิธีดาวน์โหลดไฟล์การเรียน

 • EP-05 เริ่มตัดต่อวีดีโอ

 • EP-06 เพิ่มเพลง

 • EP-07 เพิ่มข้อความ

 • EP-08 การขยับข้อความตอนเริ่มและตอนจบ

 • EP-09 ใส่ Effect Element

 • EP-10 วิธี Render ไฟล์วีดีโอออกไปใช้งาน

 • EP-11 วิธีตัดแบบเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

 • EP--12 ประกอบ Footage ให้ครบ

 • EP-13 ใส่เพลงและป้ายชื่อ

 • EP-14 ใส่ Effect Transition

 • EP-15 ใส่ Effect Overlay

 • EP-16 เพิ่ม - ลดความดังเพลง