เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 8 EP. เวลารวม 55 นาที

  • EP-01 ปรับแต่งแสงและสีของภาพถ่าย

  • EP-02 องค์ประกอบภาพกราฟิกที่ดี มีอะไรบ้าง

  • EP-03 เริ่มนำรูปเข้าแอพ Canva

  • EP-04 ใส่ข้อความลงบนภาพกราฟิก

  • EP-05 เทคนิคแก้ข้อความกลืนกับภาพ

  • EP-06 วิธี Save รูปออกไปใช้งาน

  • EP-07 เทคนิคการแต่งภาพแบบ "พิมพ์นิยม"

  • EP-08 ทำภาพสินค้าดูสนุกสนาน