เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 12 EP. เวลารวม 1 ชั่วโมง

 • EP-01 ลบพื้นหลังรูปด้วยเว็บไซต์ Remove BG

 • EP-02 ออกแบบหน้าปก Youtube

 • EP-03 ออกแบบภาพสินค้าด้วยเทคนิค "พิมพ์นิยม"

 • EP-04 ออกแบบโลโก้ด้วยแอพ Canva

 • EP-05 ภาพโปรโมชั่นเมนูอาหาร

 • EP-06 ทำภาพแนะนำข้อมูล / บอกรายละเอียด

 • EP-07 จัดวางองค์ประกอบภาพด้วยเทคนิค 3 ส่วน 9 ช่อง

 • EP-08 การวางข้อความ พระเอก พระรอง ตัวประกอบ

 • EP-09 เทคนิคการจับคู่สี

 • EP-10 เทคนิคการเขียนข้อความพาดหัว

 • EP-11 องค์ประกอบของ Caption จะต้องมีอะไรบ้าง

 • EP-12 หาภาพ Background สำหรับทำกราฟิกสวย ๆ ด้วยแอพ Zedge