เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 20 EP. เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที

 • EP-01 4 เสาหลักในการทำ Content

 • EP-02 รูปแบบของ Content

 • EP-03 หมวดหมู่ในการทำ Content มีอะไรบ้าง

 • EP-04 รูปแบบในการถ่ายสินค้า

 • EP-05 6 เช็คลิสต์ในการตรวจงานกราฟิกที่ดี

 • EP-06 เทคนิคการจับคู่สี

 • EP-07 เทคนิคการวางตำแหน่งภาพ

 • EP-08 รูปแบบของการทำภาพกราฟิก

 • ED-09 เริ่มต้นการทำวีดีโอต้องรู้อะไรบ้าง

 • EP-10 เคล็ดลับการทำวีดีโอให้มียอดขาย

 • Ep-11 เทคนิคการคิด Caption

 • EP-12 ลำดับการเขียน Caption (Headline)

 • EP-13 ลำดับการเขียน Caption (Description)

 • EP-14 สรุปการเขียน Caption

 • EP-15 การเดินทางของลูกค้าบน Facebook

 • EP-16 ความกังวลของลูกค้า

 • EP-17 วิธีทำ Content ลดความกังวลของลูกค้า

 • EP-18 Guidelines รูปแบบการทำ Content Hardsale

 • EP-19 Guidelines รูปแบบการทำ Content ให้ความรู้

 • EP-20 Guidelines รูปแบบการทำ Content Approve