เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 4 EP. เวลา 16 นาที

  • EP-01 การเคลื่อนไหวแบบ Pan, Tilt, Follow

  • EP-02 การเคลื่อนไหวแบบ Tracking, Dolly, Zoom, Handheld

  • EP-03 การเคลื่อนไหวแบบ Timelapse, Hyperlapse, Transition

  • EP-04 การเคลื่อนไหวแบบ Shift Focus, Longtakes, Stop Motion, Jerk