เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 5 EP. เวลารวม 13 นาที

  • EP-01 ระยะภาพที่ 1-4

  • EP-02 ระยะภาพที่ 5-8

  • EP-03 มุมกล้องที่ 1-4

  • EP-04 มุมกล้องที่ 5-8

  • EP-05 ข้อควรระวังในการถ่ายบุคคล