เนื้อหาบทเรียน

จำนวน 7 EP. เวลา 28 นาที

  • EP-01 อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายวีดีโอ

  • EP-02 การตั้งค่าความเร็วของชัตเตอร์ (Speed Shutter)

  • EP-03 การตั้งค่ารูรับแสง (Aperture/F stop)

  • EP-04 การตั้งค่าความไวแสง/ชดเชยแสง (ISO)

  • EP-05 Speed Shutter ที่ควรใช้ในการถ่ายรูปภาพและวีดีโอ

  • EP-07 สรุปการตั้งค่ากล้อง

  • EP-07 สรุปการตั้งค่ากล้อง